Centrum medyczne PULS

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Drzymały 33/4 (89-620 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 600-881-852

Jednostki - Centrum medyczne PULS

 • Centrum medyczne PULS

  Chojnice, Drzymały 33/4 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 600-881-852
  Email: puls.chojnice@gmail.com
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Chojnice, Drzymały 33/4      Telefon: 600 881 852  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Pielegniarska opieka długoterminowa
   Chojnice, Drzymały 33/4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielegniarska opieka długoterminowa
    Chojnice, Drzymały 33/4     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej