Centrum Medyczne Q medica Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 30 (15-305 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 67 95 101, 85 67 95 102

Jednostki - Centrum Medyczne Q medica Sp. z o.o.

 • Centrum Medyczne Q medica Sp. z o.o.

  Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 67 95 101
  Email: info@qmedica.pl
  Witryna: www.qmedica.pl
  • Poradnia chorób wewnetrznych
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia medycyny estetycznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia pediatryczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia alergologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia laryngologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia ultrasonograficzna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia rehabilitacji medycznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dietetyki
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30      Telefon: 85 67 95 101, 85 67 95 102  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia onkologii klinicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia onkologii klinicznej
    Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 30     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna