Centrum Medyczne RadoMed

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lubelska 2 (37-455 Radomyśl nad Sanem)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Radomyśl nad Sanem
tel.: 15 84 54 303

Jednostki - Centrum Medyczne RadoMed

 • Centrum Medyczne RadoMed s.c. Paweł Zaremba, Sylwia Pakuła

  Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 84 54 303
  Email: aptekapanax@konto.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia okulistyczna
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań krwi dla dzieci
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi dla dzieci
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 158454303  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej opieki zdrowotnej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny sportowej
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Radomyśl nad Sanem, ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne Radomed w Rzeczycy Długiej

  Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 84 54 303
  Email: aptekapanax@konto.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 844 58 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz dla dzieci
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy dla dzieci
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań krwi dla dzieci
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi dla dzieci
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Centrum Medyczne Radomed w Antoniowie

  Antoniów, Antoniów 47 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 84 54 303
  Email: aptekapanax@konto.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz dla dzieci
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy dla dzieci
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań krwi dla dzieci
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi dla dzieci
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Antoniów, Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne