CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wiślana 36 (05-092 Łomianki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Łomianki miasto
tel.: 22 2501445

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED

 • CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED

  Łomianki, Wiślana 36 (mazowieckie / powiat Łomianki miasto)
  Telefon: 22 751-01-78
  Email: royalmed@op.pl
  Witryna: www.kontakt@royalmed.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Szczepienia
  • Punkt szczepień
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Onkologia kliniczna
  • Poradnia laktacyjna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • USG
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia audiologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • USG - Urologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Poradnia medycyny estetycznej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne
  • Poradnia chirurgii plastycznej + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Medycyny Sportowej dla dzieci
   Łomianki, Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Łomianki, Wiślana 36     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Łomianki, Wiślana 36     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Łomianki, Wiślana 36     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Łomianki, Wiślana 36     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Łomianki, Wiślana 36     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Łomianki, Wiślana 36     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria