Centrum Medyczne "SOLMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Al. Jana Pawła II 19a (22-200 Włodawa)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Włodawa
tel.: 825724444

Jednostki - Centrum Medyczne "SOLMED"

 • Centrum Medyczne "SOLMED"

  Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a (lubelskie / powiat Włodawa)
  Telefon: 825724444
  Email: solmed.solarz@wp.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chorób płuc
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Poradnia wad postawy
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologopedia
  • Poradnia urologiczna
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Włodawa, Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia