Centrum Medyczne SPAMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 4 (89-400 Sępólno Krajeńskie)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Sępólno Krajeńskie miasto
tel.: 608-720-383

Jednostki - Centrum Medyczne SPAMED

 • Centrum Medyczne SPAMED - Przychodnia

  Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4 (kujawsko-pomorskie / powiat Sępólno Krajeńskie miasto)
  Telefon: 608-720-383
  Email: nzoz.spamed@wp.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Alergologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Dermatologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna dla Dzieci
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Neurologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Psychologiczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Preluksacyjna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Szczepień
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Dział Pracownia Fizjoterapii dla Dzieci
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet DIagnostyczno-Zabiegowy (z punktami EKG)
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Całodobowej Opieki Lekarza POZ
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyki Obrazowej
   Sępólno Krajeńskie, Szkolna 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Centrum Medyczne SPAMED - Ośrodek Zdrowia Wałdowo

  Sępólno Krajeńskie, Wałdowo 20 (kujawsko-pomorskie / powiat Sępólno Krajeńskie obszar wiejski)
  Telefon: 608-720-383
  Email: nzoz.spamed@wp.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Sępólno Krajeńskie, Wałdowo 20     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt Szczepień
   Sępólno Krajeńskie, Wałdowo 20     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (z punktami EKG)
   Sępólno Krajeńskie, Wałdowo 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sępólno Krajeńskie, Wałdowo 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sępólno Krajeńskie, Wałdowo 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne SPAMED - Ośrodek Zdrowia Radońsk

  Sępólno Krajeńskie, Radońsk 8 (kujawsko-pomorskie / powiat Sępólno Krajeńskie obszar wiejski)
  Telefon: 608-720-383
  Email: nzoz.spamed@wp.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Sępólno Krajeńskie, Radońsk 8     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt Szczepień
   Sępólno Krajeńskie, Radońsk 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (z punktami EKG)
   Sępólno Krajeńskie, Radońsk 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sępólno Krajeńskie, Radońsk 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sępólno Krajeńskie, Radońsk 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna