Centrum Medyczne "TEHAND"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Paganiniego 7 (20-854 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 5276910

Jednostki - Centrum Medyczne "TEHAND"

 • Centrum Medyczne "TEHAND"

  Lublin, Paganiniego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7430800
  Email: centrummedyczne@tehand.pl
  Witryna: centrum-medyczne.lublin.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430880  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt szczepień
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Lublin, Paganiniego 7      Telefon: 81 7430800  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laryngologiczna
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia nerwic
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Lublin, Paganiniego 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia ortopedyczna
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia laryngologiczna
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia leczenia nerwic
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia medycyny pracy
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Lublin, Paganiniego 7     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca