Centrum Medyczne VADIMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Fiołkowa 6 (31-457 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 29 03 139

Jednostki - Centrum Medyczne VADIMED

 • Centrum Medyczne VADIMED przy ul. Fiołkowej 6

  Kraków, Fiołkowa 6 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 29 03 139
  Email: biuro@vadimed.com.pl
  Witryna: www.vadimed.com.pl
  • Poradnia ogólna lekarza POZ
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dziecka chorego
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia dziecka zdrowego
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowej i rodzinnej
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Kraków, Fiołkowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Kraków, Fiołkowa 6     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Kraków, Fiołkowa 6     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia leczenia jaskry
    Kraków, Fiołkowa 6     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Kraków, Fiołkowa 6     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Kraków, Fiołkowa 6     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vadimed" Filia Słomniki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Słomniki, Kościuszki 18 (małopolskie / powiat Słomniki miasto)
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Słomniki, Kościuszki 18     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vadimed" Filia Estery Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Estery 6 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Poradnia psychiatryczna
   Kraków, Estery 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, Estery 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Kraków, Estery 6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Estery 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kraków, Estery 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, Estery 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vadimed" Filia Lotnicza Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Lotnicza 3 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Poradnia psychiatryczna
   Kraków, Lotnicza 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Centrum Medyczne VADIMED Filia oś. Kolorowe 21

  Kraków, os. Kolorowe 21 (małopolskie / powiat Kraków-Nowa Huta)
  Telefon: 12 642-98-00
  Email: biuro@vadimed.com.pl
  Witryna: www.vadimed.com.pl
  • Poradnia ogólna lekarza POZ
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrokardiograficzna
   Kraków, os. Kolorowe 21      Telefon: 12 29 03 139  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Kraków, os. Kolorowe 21      Telefon: 12 642-98-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Medycyna rodzinna
   • Reumatologia
   • Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, os. Kolorowe 21     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Kraków, os. Kolorowe 21     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Centrum Medyczne VADIMED Filia Grzegórzki

  Kraków, Grzegórzecka 67c (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Gabinet zabiegowy
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Choroby wewnętrzne
   • Reumatologia
   • Endokrynologia
   • Diabetologia
   • Dermatologia i wenerologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia reumatologiczna
   • Reumatologia
  • Poradnia internistyczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia diabetologiczna
   • Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia dermatologiczna
   • Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia leczenia bólu
   • Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia kardiologiczna
   • Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Kraków, Grzegórzecka 67c     
   Poradnia logopedyczna
   • Otorynolaryngologia