Centrum Medyczne ,,VITA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Modrzewiowa 1 (22-234 Urszulin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Urszulin
tel.: 82 5713016

Jednostki - Centrum Medyczne ,,VITA"

 • NZOZ Centrum Medyczne ,,VITA"

  Urszulin, Modrzewiowa 1 (lubelskie / powiat Urszulin)
  Telefon: 82 5713016
  Email: cmvita@interia.pl
  • Poradnia okulistyczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia usg
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ortopedyczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia logopedyczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 082 5713316  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 082 5713316  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 082 5713316  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny pracy
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 082 5713316  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia inna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia preluksacyjna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 082 5713316  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia hematologii
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia wad postawy
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia audiologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 082 5713316  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia rtg ogólnej
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 825713316  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej poz
   Urszulin, Modrzewiowa 1      Telefon: 82 5713316  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia ginekologiczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza chorób wewnętrznych
   Urszulin, Modrzewiowa 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Urszulin, Modrzewiowa 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Urszulin, Modrzewiowa 1     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna
    Urszulin, Modrzewiowa 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia lekarza chorób wewnętrznych
    Urszulin, Modrzewiowa 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Urszulin, Modrzewiowa 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Urszulin, Modrzewiowa 1     
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ,,VITA" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włodawa, Piłsudskiego 66 (lubelskie / powiat Włodawa)
  • Poradnia ortopedyczna
   Włodawa, Piłsudskiego 66     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu