Centrum Medyczne w Dobrej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dobra 545 (34-642 Dobra)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Dobra
tel.: 18 3330011

Jednostki - Centrum Medyczne w Dobrej

 • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej

  Dobra, Dobra 545 (małopolskie / powiat Dobra)
  Telefon: 18 3330011
  Email: poz_dobra@wp.pl
  • Poradnia ogólna Lekarz Rodzinny
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyczna USG
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia prób wysiłkowych, Holtera, echokardiografii, inna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia wad postawy
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki długoterminowej domowej
   Dobra, Dobra 545      Telefon: 18 3330011  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia w Jurkowie

  Jurków, Jurków  (małopolskie / powiat Dobra)
  Telefon: 18 3332174
  Email: poz_dobra@wp.pl
  • Poradnia lekarz POZ
   Jurków, Jurków       Telefon: 18 3332174  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Jurków, Jurków       Telefon: 18 3332174  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Jurków, Jurków       Telefon: 18 3332174  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją