Centrum Medyczne w Gostyninie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 3-go Maja 45 (09-500 Gostynin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Gostynin
tel.: 24 2360952, 24 2352091 do 93, 24 2352041 do 44

Jednostki - Centrum Medyczne w Gostyninie

 • Centrum Medyczne

  Gostynin, 3-go Maja 45 (mazowieckie / powiat Gostynin)
  Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93, 24 2352041 do 44
  Email: sekretariatgostynin@arion-szpitale.pl
  • Poradnia okulistyczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia laryngologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360344, 24 2360950  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neonatologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt szczepień
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ortodontyczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
  • Poradnia protetyczna
   Gostynin, 3-go Maja 45      Telefon: 24 2360952, 24 2352091 do 93  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie
   Gostynin, 3-go Maja 45     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia