"Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Nielubowicza 5 (02-097 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: (22) 250 28 01

Jednostki - "Centrum Medyczne Warszawskiego...

 • "Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"

  Warszawa, Banacha 1a (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 022 599-18-00
  Email: cmam@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
  • Pracownia spirometrii
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia ekg
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektromiografii (EMG)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Punkt pobrań
   Warszawa, Banacha 1a     
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia kardiologiczna diagnostyki nieinwazyjnej
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia genetyczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia onkologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia rehabilitacyjna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy chirurgiczny
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Licealnych
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Odzieżowej i Licealnej
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Józefa Bema
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 28
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 39
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia endoskopowa ( gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia )
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Echo
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska, testów wysiłkowych
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia audiologiczna
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki okulistycznej
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia elektronystalmografii
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki ginekologicznej ( kolposkopia, koagulacja )
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia proktologiczna
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia metaboliczna
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgiczna zabiegowa
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczno-urazowa
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Transport sanitarny
   Warszawa, Banacha 1a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
   Warszawa, Banacha 1a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pracownia elektroencefalografii (EEG)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia radiologii (RTG)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego ( MR )
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzielnicy Wilanów
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzielnicy Mokotów
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia krioterapii
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia densytometrii
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia psychoterapeutyczna
   Warszawa, Banacha 1a     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Społecznym Nr 20
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Towarzystwie Oświatowym Sp. z o.o.
   Warszawa, Banacha 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Warszawa, Banacha 1a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzielnicy Włochy
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzielnicy Ursus
   Warszawa, Banacha 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia krioterapii
    Warszawa, Banacha 1a     
    Pracownie inne
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia densytometrii
    Warszawa, Banacha 1a     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
    Warszawa, Banacha 1a     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia psychoterapeutyczna
    Warszawa, Banacha 1a     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Społecznym Nr 20
    Warszawa, Banacha 1a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej w Towarzystwie Oświatowym Sp. z o.o.
    Warszawa, Banacha 1a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
    Warszawa, Banacha 1a     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzielnicy Włochy
    Warszawa, Banacha 1a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzielnicy Ursus
    Warszawa, Banacha 1a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oddział Stomatologii

  Warszawa, ul. Emilii Plater 21 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 225991800
  Email: cmwum@cmwum.pl
  Witryna: www.cmwum.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, ul. Emilii Plater 21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, ul. Emilii Plater 21     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, ul. Emilii Plater 21     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, ul. Emilii Plater 21     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja