Centrum Medyczne "WOLA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Pilotów 22 (60-409 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Jeżyce
tel.: 061 848-07-78

Jednostki - Centrum Medyczne "WOLA" NZOZ s.c.

 • Centrum Medyczne "WOLA"

  Poznań, Pilotów 22 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Pediatryczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Dermatologiczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chorób Kobiecych i Położnictwa
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Poznań, Pilotów 22     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dermatologiczna
    Poznań, Pilotów 22     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Poznań, Pilotów 22     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Chorób Kobiecych i Położnictwa
    Poznań, Pilotów 22     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ortopedyczna
    Poznań, Pilotów 22     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna