CENTRUM MEDYCZNE ZANIEWSKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Wojska Polskiego 80 (10-290 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 526 08 09

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE ZANIEWSKA

 • Centrum Medyczne Zaniewska dr n.med. Iwona Zaniewska

  Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 526 08 09
  Email: iwona.zaniewska@wp.pl
  Witryna: www.zaniewska.olsztyn.pl
  • poradnia otolaryngologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80      Telefon: 89 526 08 09  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • poradnia foniatryczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80      Telefon: 89 526 08 09  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • pracownia audiometryczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80      Telefon: 89 526 08 09  
   Poradnia audiologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • poradnia audiologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80      Telefon: 89 526 08 09  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • poradnia dermatologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80      Telefon: 89 526 08 09  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80      Telefon: 89 526 08 09  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • poradnia chirurgiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgii jednego dnia
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia laryngologiczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • poradnia foniatryczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • poradnia logopedyczna
   Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chirurgiczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • oddział chirurgii jednego dnia
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • poradnia laryngologiczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • poradnia foniatryczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • poradnia logopedyczna
    Olsztyn, leja Wojska Polskiego 80     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Centrum Medyczne Zaniewska dr n.med. Iwona Zaniewska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olsztyn, Gębika 10B (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • poradnia internistyczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • poradnia endokrynologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia diabetologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • poradnia dermatologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia alergologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • poradnia chirurgiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • poradnia otolaryngologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia foniatryczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • pracownia badań słuchu
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • poradnia logopedyczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia audiologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • poradnia neurologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia psychologiczna
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • ośrodek rehabilitacji dziennej
   Olsztyn, Gębika 10B     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka