Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Puls

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Budowlanych 10 (78-600 Wałcz)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Wałcz
tel.: 67 356 52 80

Jednostki - Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Puls

 • Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Puls

  Wałcz, Budowlanych 10 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 356 52 80
  Email: puls@vnh.pl
  Witryna: www.puls-walcz.pl
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 673565280  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 673565280  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Urologiczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 673565280  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 673565280  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 3565280  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Tarczycy
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 3565280  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna dla dzieci
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 3565280  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Profilaktyki i Promocji Zdrowie
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Chorób Płuc
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Logopedyczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia USG
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
   Wałcz, Budowlanych 10      Telefon: 67 356 52 80  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne