Centrum Onkologii

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 ( BYDGOSZCZ)
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 37 43 000

Jednostki - Centrum Onkologii

 • Centrum Onkologii

  BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2
  Telefon: 52 37 43 300
  Email: co@co.bydgoszcz.pl
  Witryna: co.bydgoszcz.pl
  • Izba Przyjęć
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 243  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Radioterapii I
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 374  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 412  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 573  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 319  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Mikrobiologii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 315  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Apteka
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 330  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Chirurgia Jednego Dnia
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Dział Sal Operacyjnych
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 300  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Zakład Teleradioterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 472  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Brachyterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Fizyki Medycznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 499  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Fizyka medyczna
  • Oddział Kliniczny Onkologii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 417  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 755  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chemioterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 356  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 394  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Brachyterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 432  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Radioterapii II
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 746  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 389  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Laryngologia Jednego Dnia
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 250  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Genetyka kliniczna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Immunologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Onkologii Klinicznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ginekologii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chorób Piersi
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Diagnostyczno - Obserwacyjny
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Brachyterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Teleradioterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Fizyki Medycznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Radiologii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Zakład Patologii Nowotworów
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział anestezjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład Rehabilitacji
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział Centralnej Sterylizacji
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
  • Apteka Centrum
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Regionalny Rejestr Nowotworów
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Onkologia kliniczna
  • Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Komitet Terapeutyczny
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Zespół Promocji Zdrowia
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Blok Operacyjny
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Urologii Onkologicznej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Zakład Radiologii Pracownia MR
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Radiologii Pracownia TK
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Radiologii Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Radiologii Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Radiologii Pracownia Mammografii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Radiologii Pracownia USG
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Rehabilitacji Pracownia Fizykoterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Pracownia Kinezyterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Pracownia Hydroterapii
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Pracownia Masażu Leczniczego
   BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Onkologii Klinicznej
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział Ginekologii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział ginekologii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział Chorób Piersi
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Diagnostyczno - Obserwacyjny
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział Brachyterapii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział radioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zakład Teleradioterapii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Fizyki Medycznej
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Radiologii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Medycyny Nuklearnej
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
    • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Zakład Patologii Nowotworów
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział anestezjologii
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Zakład Rehabilitacji
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Dział Centralnej Sterylizacji
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
   • Apteka Centrum
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Regionalny Rejestr Nowotworów
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Onkologia kliniczna
   • Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Komitet Terapeutyczny
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Zespół Promocji Zdrowia
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Blok Operacyjny
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oddział Urologii Onkologicznej
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Zakład Radiologii Pracownia MR
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia rezonansu magnetycznego
    • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Radiologii Pracownia TK
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Radiologii Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Radiologii Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia radiologii zabiegowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Radiologii Pracownia Mammografii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Radiologii Pracownia USG
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Rehabilitacji Pracownia Fizykoterapii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Rehabilitacji Pracownia Kinezyterapii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Rehabilitacji Pracownia Hydroterapii
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Rehabilitacji Pracownia Masażu Leczniczego
    BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Laboratorium Diagnostyczne

  BYDGOSZCZ, UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2
  Telefon: 52 37 43 319
  Email: co@co.bydgoszcz.pl
  Witryna: co.bydgoszcz.pl