Centrum Onkologii - Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 (85-796 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 37 43 000

Jednostki - Centrum Onkologii - Lecznictwo...

 • Przychodnia

  Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 43 300
  Email: co@co.bydgoszcz.pl
  Witryna: www.co.bydgoszcz.pl
  • Ambulatorium Chemioterapii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 525  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Radioterapii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 300  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychologia kliniczna
  • Pracownia EKG
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet Lekarza Zakładowego
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Onkologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chemioterapii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów z Pracownią Bronchoskopii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Anestezjologiczna i Walki z Bólem
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Konsultacyjna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Poradnia Promocji Zdrowia
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Poradnia Genetyczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Studio Zdrowia Kobiety
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 32 29 540  
   Pracownia mammografii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Pracownia Mammografii - Mammobus
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Mobilna pracownia badań diagnostycznych
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Zespół Edukacyjny
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia PET-CT
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Scyntygrafii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Terapii Izotopowej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Produkcji Radiofarmaceutyków - Cyklotron
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Zakład Endoskopii Pracownia Gastroskopii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Endoskopii Pracownia Kolonoskopii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Rehabilitacji Poradnia Rehabilitacyjna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Zakład Rehabilitacji Pracownia Fizjoterapii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Zakład Psychologii Klinicznej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pracownia MR
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pracownia TK
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pracownia Mammografii
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pracownia USG
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2      Telefon: 52 37 43 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Onkologii Klinicznej
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Schorzeń Barwnikowych Skóry i Śluzówek
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Walki z Bólem
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Cytologiczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Konsultacyjna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Genetyczna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Stomijna
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy
   Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Onkologii Klinicznej
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia Schorzeń Barwnikowych Skóry i Śluzówek
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Walki z Bólem
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Cytologiczna
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Poradnia Konsultacyjna
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Genetyczna
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia Stomijna
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Leczenia Osteoporozy
    Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Filia RCO we Włocławku

  Włocławek, Królewiecka 2a (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 54 23 01 300
  Email: co@co.bydgoszcz.pl
  Witryna: www.co.bydgoszcz.pl
  • Ambulatorium Chemioterapii
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Mammograficzna
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia Endoskopii
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Radioterapii
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Laryngologiczna
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chemioterapii
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Onkologiczna
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia MR
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia TK
   Włocławek, Królewiecka 2a      Telefon: 54 23 01 300  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Konsultacyjna
   Włocławek, Królewiecka 2a     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Konsultacyjna
    Włocławek, Królewiecka 2a     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna