Centrum Opieki Długoterminowej "MEDPHARMA"

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Leśna 1A (83-200 Starogard Gdański Nowa Wieś Rzeczna)
powiat: Starogard Gdański
tel.: 58 530 86 20