Centrum Opieki Medycznej "MED WORK" Sp. z o. o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Filarowa 50 (43-300 Bielsko-Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 81 57 302, 33 81 57 303

Jednostki - Centrum Opieki Medycznej "MED WORK"...

 • Przychodnia Lekarska przy ul. Filarowej 50

  Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303
  Email: biuro@medwork.com.pl
  Witryna: www.medwork.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia medycyny pracy
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Pracownia spirometrii
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia audiometryczna
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EKG
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Pracownia USG
   • USG
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Bielsko-Biała, ul. Filarowa 50      Telefon: 33 81 57 302, 33 81 57 303  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarska przy ul. Leszczyńskiej 6

  Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 47 449
  Email: biuro@medwork.com.pl
  Witryna: www.medwork.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 6      Telefon: 33 81 47 449  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarska przy ul. Liburnia 8 w Cieszynie

  Cieszyn, ul. Liburnia 8 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 85 83 596
  Email: biuro@medwork.com.pl
  Witryna: www.medwork.com.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Cieszyn, ul. Liburnia 8      Telefon: 33 85 83 596  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Gabinet lekarza POZ
   Cieszyn, ul. Liburnia 8      Telefon: 33 85 83 596  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna