CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ ORKAN-MED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Orkana 3 (95-054 Ksawerów)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Ksawerów
tel.: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12

Jednostki - CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ ORKAN-MED

 • Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

  Ksawerów, Orkana 3 (łódzkie / powiat Ksawerów)
  Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12
  Email: rejestracja@orkanmed.pl
  Witryna: www.orkanmed.pl
  • Gabinet zabiegowy
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia fizykoterapii
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia ran
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia audiologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne: pracownia EKG, wykonywanie prób wysiłkowych i badań spirometrycznych
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby płuc
  • Punkt pobrań krwi
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia endoskopii
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Punkt szczepień
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Ksawerów, Orkana 3      Telefon: 79 588 22 30; fax: 42 213 64 12  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia lekarza POZ
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia alergii oddechowych
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia chorób jelitowych
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia geriatryczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nowotworów krwi
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia padaczki
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia chorób mięśni
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia kinezyterapii
   Ksawerów, Orkana 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia krioterapii
   Ksawerów, Orkana 3     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia balneoterapii
   Ksawerów, Orkana 3     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia okresu przekwitania
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia wad postawy
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia foniatryczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Poradnia transplantologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia transplantacji nerek
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia transplantacji nerek
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia psychologiczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyczna
   Ksawerów, Orkana 3     
   Pracownia diagnostyczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia środków pomocniczych
   Ksawerów, Orkana 3     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Pracownia w środki wspomagania słuchu
   Ksawerów, Orkana 3     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Ksawerów, Orkana 3     
  • Poradnia oparzeń
   Ksawerów, Orkana 3     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
   Ksawerów, Orkana 3     
   Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Ksawerów, Orkana 3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia alergii oddechowych
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia chorób jelitowych
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia geriatryczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia hematologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nowotworów krwi
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia nowotworów krwi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia wenerologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia padaczki
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia chorób mięśni
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia kinezyterapii
    Ksawerów, Orkana 3     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pracownia krioterapii
    Ksawerów, Orkana 3     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pracownia balneoterapii
    Ksawerów, Orkana 3     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia okresu przekwitania
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia wad postawy
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia osteoporozy
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia foniatryczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Poradnia transplantologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia transplantologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Poradnia transplantacji nerek
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia transplantacji nerek
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia antynikotynowa
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Poradnia psychologiczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia diagnostyczna
    Ksawerów, Orkana 3     
    Pracownia diagnostyczna
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia środków pomocniczych
    Ksawerów, Orkana 3     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pracownia w środki wspomagania słuchu
    Ksawerów, Orkana 3     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
    • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Ksawerów, Orkana 3     
   • Poradnia oparzeń
    Ksawerów, Orkana 3     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
    Ksawerów, Orkana 3     
    Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Gastroenterologia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Ksawerów, Orkana 3