Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne ARTROMED Przychodnie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Władysława Stanisława Reymonta 22 (30-059 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Krowodrza
tel.: 12 62 30 148

Jednostki - Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne...

 • Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne ARTROMED Przychodnie

  Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 62 30 148
  Email: biuro@artromed.pl
  Witryna: www.artromed.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Diagnostyka obrazowa (USG,EMG)
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt zaopatrzenia ortopedycznego
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej (konsultacje i badania lekarskie)
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22      Telefon: 12 62 30 148  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia logopedyczno-psychologiczna
   Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia pulmonologiczna
    Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna
    Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia logopedyczno-psychologiczna
    Kraków, Władysława Stanisława Reymonta 22     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria