Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Ośrodek opieki dziennej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 3 (41-218 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 7207700

Jednostki - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II...

 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Ośrodek opieki dziennej

  Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Dzienny oddział psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego
   Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3      Telefon: 32 26 60 230  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria dzieci i młodzieży