Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kard. St. Wyszyńskiego 7 (87-100 Toruń)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Toruń
tel.: 566590397

Jednostki - Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji...

 • Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

  Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 056 659-0397
  Email: 0400443@zoz.org.pl
  • Hospicjum Domowe
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Dział Fizjoterapii
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ogólne
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki zdrowotnej
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet Rehabilitacyjno-Konsultacyjny
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział fizykoterapii
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Ambulatorium ogólne
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Ambulatorium ogólne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zespół długoterminowej opieki zdrowotnej
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Gabinet Rehabilitacyjno-Konsultacyjny
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Dział fizykoterapii
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział fizjoterapii
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział fizykoterapii
    Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego 7     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna