Centrum Pielęgniarsko- Opiekuńcze

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Grota Roweckiego 9K (63-900 Rawicz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Rawicz miasto
tel.: 65 545 48 73

Jednostki - Centrum Pielęgniarsko- Opiekuńcze

 • Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rawicz, Ignacego Buszy 5 (wielkopolskie / powiat Rawicz miasto)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia długoterminowej opieki domowej
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Pielegniarska Opiekia Długoterminowa
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Oddział rehabilitacji dziennej
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Rawicz, Ignacego Buszy 5     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
 • Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze

  Rawicz, Grota Roweckiego 9K (wielkopolskie / powiat Rawicz miasto)
  Telefon: 0 509 437 526
  Email: nzozcentrum@nzozcentrum.com.pl
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Hospicjum domowe
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Oddział rehabilitacji dziennej
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K      Telefon: 65 545 48 73  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Rawicz, Grota Roweckiego 9K     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Rawicz, Grota Roweckiego 9K     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    Rawicz, Grota Roweckiego 9K     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria