Centrum Pielęgniarstwa i Opieki "OPTIMA" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piłsudskiego 1B (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 7357347

Jednostki - Centrum Pielęgniarstwa i Opieki...

 • Centrum Pielęgniarstwa i Opieki "OPTIMA" s.c.

  Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  Telefon: 95 7357347
  Email: pproptima@interia.pl
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B      Telefon: 95 7357347  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska świadczona w miejscu pobytu pacjenta
   Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B      Telefon: 95 7357347  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna wyazdowa opieka pielęgniarska w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Opieka paliatywna i hospicyjna świadczona w miejscu pobytu pacjenta
   Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
   Hospicjum domowe
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu pobytu podopiecznego
   Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
   Opieka domowa, rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna wyazdowa opieka pielęgniarska w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
    Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka paliatywna i hospicyjna świadczona w miejscu pobytu pacjenta
    Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
    Hospicjum domowe
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu pobytu podopiecznego
    Gorzów Wielkopolski, Piłsudskiego 1B     
    Opieka domowa, rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna