Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Domostawie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 16 (37-450 Domostawa)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Jarocin
tel.: 15 871 37 80

Jednostki - Centrum Pielęgniarstwa...

 • Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Domostawie

  Domostawa, 16 (podkarpackie / powiat Jarocin)
  Telefon: 15 871 37 80
  Email: soc.domostawa@sandomierz.caritas.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Domostawa, 16      Telefon: 15 871 37 80  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowikowej-Rodzinnej
   Domostawa, 16      Telefon: 15 871 37 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Domostawa, 16      Telefon: 15 871 37 80  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Domostawie Filia Punkt Świadczeń Usług Rehabilitacyjnych i Pielęgniarskich w Majdanie Golczańskim

  Majdan Golczański, 61 (podkarpackie / powiat Jarocin)
  Telefon: 15 871 37 80
  Email: rehabilitacjamajdangolczanski@interia.pl
  • Gabinet Fizjoterapii
   Majdan Golczański, 61      Telefon: 15 871 37 80  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Majdan Golczański, 61      Telefon: 15 871 37 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna