Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Modliborzycach

Działalność lecznicza
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

adres: Piłsudskiego 63 A (23-310 Modliborzyce)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Modliborzyce
tel.: 015 871-58-51

Jednostki - Centrum Pielęgniarstwa...

 • Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Modliborzycach

  Modliborzyce, Piłsudskiego 63 A (lubelskie / powiat Modliborzyce)
  Telefon: 015 871-58-51
  Email: sandomierz@caritas.pl
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Modliborzyce, Piłsudskiego 63 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Modliborzyce, Piłsudskiego 63 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska
   Modliborzyce, Piłsudskiego 63 A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
   Modliborzyce, Piłsudskiego 63 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
    Modliborzyce, Piłsudskiego 63 A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna