Centrum Profilaktyki i Terapii

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Grójecka 126 (02-383 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: 22 659-46-27

Jednostki - Centrum Profilaktyki i Terapii

 • Centrum Profilaktyki i Terapii

  Warszawa, ul. Grójecka 126 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 022 659-46-27
  Email: biuro@valmed.pl
  Witryna: www.cpit.waw.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Grójecka 126      Telefon: 22 659 46 27  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pneumonologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział fizykotarapii
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia niepłodności /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowa
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportowej /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia chorób mięśni /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia chorób mięśni
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu /konsultacje/
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Warszawa, ul. Grójecka 126     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia leczenia niepłodności /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia laktacyjna
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia laktacyjna
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia promocji zdrowa
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Poradnia wad postawy
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia medycyny sportowej /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia chorób mięśni /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia chorób mięśni
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia leczenia bólu /konsultacje/
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia lekarza POZ
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
    Warszawa, ul. Grójecka 126     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
 • Centrum Profilaktyki i Terapii NZOZ Filia w Grodzisku Mazowieckim Jednostka już nie funkcjonuje!

  Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 29 (mazowieckie / powiat Grodzisk Mazowiecki miasto)
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 29     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 29     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 29     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 29     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 29     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria