Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: lac Pereca 2 (51-431 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 071 362-11-77

Jednostki - Centrum Psychoprofilaktyki i...

 • Ośrodek Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji

  Wrocław, lac Pereca 2/1 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 362-11-77
  Email: ccp@medon.pl
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzaleźnień
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek leczenia uzaleznień
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Wrocław, lac Pereca 2/1     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
 • Ośrodek Leczenia Osób Uzaleznionych "Biały Dworek"

  Wrocław, leja Piastów 85a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 364-50-23
  Email: ccp@medon.pl
  • Oddział leczenia uzaleznień
   Wrocław, leja Piastów 85a     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne)
   Wrocław, leja Piastów 85a     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny
   Wrocław, leja Piastów 85a     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacji
   Wrocław, leja Piastów 85a     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
 • Oddział Leczenia Zaburzeń Funkcjonowania

  Wrocław, leja Piastów 85 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 3645023
  Email: ccp@medon.pl
 • Oddział Leczenia Zaburzeń Funkcjonowania Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Ostroroga 47 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  • Administracja
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia promocji zdrowia
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia terapii uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapeutyczna
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychoterapeutyczna
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Ostroroga 47     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym
 • Ośrodek Leczenia Zaburzeń Funcjonowania Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Dzierżoniowska 15 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
 • Ośrodek Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Koszarowa 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzaleznienia od substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od Narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym
  • Oddział psychosomatyczny
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychogeriatryczny
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria