Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii " PRO-MAIND" - Poradnie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kwiska 1 (59-500 Złotoryja)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Złotoryja
tel.: 601 728 857

Jednostki - Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii...

 • Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii " PRO-MAIND" - Poradnie

  Złotoryja, ul. Kwiska 1 (dolnośląskie / powiat Złotoryja)
  Telefon: 601 728 857
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Złotoryja, ul. Kwiska 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia psychologiczna
    Złotoryja, ul. Kwiska 1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia
    Złotoryja, ul. Kwiska 1     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Złotoryja, ul. Kwiska 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria