CENTRUM REHABILITACJI KROK PO KROKU

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Śląska 66 C (80-389 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 058 558-55-01

Jednostki - CENTRUM REHABILITACJI KROK PO KROKU

 • Ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi

  Gdańsk, Śląska 66 C (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 058 558-55-01
  Email: krokpokroku@ima.pl
  Witryna: www.krokpokroku.ima.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii
   Gdańsk, Śląska 66 C     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Gdańsk, Śląska 66 C     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Gdańsk, Śląska 66 C     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia fizykoterapii
    Gdańsk, Śląska 66 C     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Gdańsk, Śląska 66 C     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia masażu leczniczego
    Gdańsk, Śląska 66 C     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia specjalistyczna

  Gdańsk, Śląska 66 C (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 058 557-53-16
  Email: krokpokroku@ima.pl
  Witryna: www.krokpokroku.ima.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Gdańsk, Śląska 66 C      Telefon: 058 558-55-01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna