Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Saperów 24 (43-303 Bielsko-Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 8192999

Jednostki - Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne...

 • Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"

  Bielsko-Biała, Saperów 24 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 8192999
  Email: nadziejabielsko@poczta.onet.pl
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Bielsko-Biała, Saperów 24      Telefon: 33 8192999  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Bielsko-Biała, Saperów 24      Telefon: 33 8192999  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Bielsko-Biała, Saperów 24      Telefon: 33 8192999  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Oddział wczesnej interwencji
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjno - ortopedyczna
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ortopedyczna
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet rehabilitacji ruchowej (kinezyterapii)
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet fizykoterapii (w tym elektroterapii i laseroterapii)
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet wodolecznictwa
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Dział (pracownia) hydroterapii dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet żeloterapii
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział terapii zajęciowej
   Bielsko-Biała, Saperów 24     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział wczesnej interwencji
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacyjno - ortopedyczna
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia pediatryczna
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ortopedyczna
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia stomatologiczna
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia laryngologiczna
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Gabinet rehabilitacji ruchowej (kinezyterapii)
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Gabinet fizykoterapii (w tym elektroterapii i laseroterapii)
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet wodolecznictwa
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Dział (pracownia) hydroterapii dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet żeloterapii
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet masażu
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział terapii zajęciowej
    Bielsko-Biała, Saperów 24     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca