CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Leśna 3C (13-240 Iłowo-Osada)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Iłowo-Osada
tel.: 23 654 14 45

Jednostki - CENTRUM STOMATOLOGICZNE

 • Centrum Stomatologiczne

  Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C (warmińsko-mazurskie / powiat Iłowo-Osada)
  Telefon: 23 654 14 45
  Email: csilowo@onet.pl
  • poradnia stomatologiczna
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C      Telefon: 23 654 14 45  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia chirurgii stomatologicznej
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C      Telefon: 23 654 14 45  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
  • poradnia poz
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia dla dzieci,
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • poradnia K,
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • laboratorium
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • gabinet fizykoterapii,
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia poz
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • USG - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • poradnia dla dzieci,
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • poradnia K,
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • laboratorium
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • gabinet fizykoterapii,
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • punkt szczepień
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • gabinet zabiegowy
    Iłowo-Osada, ul. Leśna 3C     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna