CENTRUM SZULC

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Generała Jana Henryka Dąbrowski 7 (14-300 Morąg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Morąg miasto
tel.: 89 757 34 64

Jednostki - CENTRUM SZULC

 • CENTRUM SZULC

  Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7 (warmińsko-mazurskie / powiat Morąg miasto)
  Telefon: 89 757 34 64
  Email: bpp_halladin@wp.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pracownia USG
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia EKG i prób wysiłkowych
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia kardiologiczna
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • gabinet zabiegowy
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki POZ
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7      Telefon: 89 757 34 64  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • ambulatorium ogólne
   Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7     
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • ambulatorium ogólne
    Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowski 7     
    Ambulatorium ogólne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna