Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Tęcza"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bohaterów Warszawy 27 B (70-340 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91 484-30-72

Jednostki - Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i...

 • Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Tęcza"

  Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91 484-30-72
  Email: tecza@tecza.org.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacji dziennej
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pediatryczna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ortopedyczna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychiatryczna
   Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia logopedyczna
    Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia neurologiczna
    Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia pediatryczna
    Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ortopedyczna
    Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna
    Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychiatryczna
    Szczecin, Bohaterów Warszawy 27 B     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria