Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych

adres: Bednarska 4 (60-571 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Jeżyce
tel.: 061 855-11-76

Jednostki - Centrum Usług Leczniczych i Badań...

 • Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych

  Poznań, Bednarska 4 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  Telefon: 061 855-11-76
  Email: list@hospicjum-domowe.poznan.pl
  • Poradnia Geriatryczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Domowa lekarsko - pielegniarska opieka długoterminowa
   Poznań, Bednarska 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Poradnia leczenia bólu
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Żywienia Dojelitowego
   Poznań, Bednarska 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgiczna Leczenia Ran Przewlekłych
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Poznań, Bednarska 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia Laryngologii
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologii
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Okulistyki
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Laboratorium Analityczne
   Poznań, Bednarska 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Poznań, Bednarska 4     
   Pracownie inne
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Poznań, Bednarska 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badania Dna Oka
   Poznań, Bednarska 4     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Densytometryczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Psychiatryczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia Logopedyczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia Reumatologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w trybie hostelowym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Rehabilitacji i Masażu
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Poznań, Bednarska 4     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Działalność paramedyczna
   Poznań, Bednarska 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Poradnia Laryngologii
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Neurologii
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Poradnia Okulistyki
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Laboratorium Analityczne
    Poznań, Bednarska 4     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia EKG
    Poznań, Bednarska 4     
    Pracownie inne
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia USG
    Poznań, Bednarska 4     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Audiologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Pracownia Badania Dna Oka
    Poznań, Bednarska 4     
    Pracownie inne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Pracownia Densytometryczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Psychiatryczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Poradnia Psychologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Poradnia Logopedyczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Poradnia Reumatologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Poradnia Ortopedyczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w trybie hostelowym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Poradnia Rehabilitacji i Masażu
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Urologiczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Poznań, Bednarska 4     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Działalność paramedyczna
    Poznań, Bednarska 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna