Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z o.o., przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zamenhofa 47 (58-105 Świdnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Świdnica
tel.: 74 640-62-62

Jednostki - Centrum Usług Medycznych "Eskulap"...

 • Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z o.o., przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą

  Świdnica, Zamenhofa 47 (dolnośląskie / powiat Świdnica)
  Telefon: 74 640-62-62
  Email: eskulap@data.pl
  Witryna: www.eskulap.swidnica.pl
  • Poradnia ogólna POZ
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla dzieci POZ
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia "K" ginekologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia psychologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna sądowa
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia diagnostyki laboratoryjnej
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt szczepień
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia leczenia nerwic
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - mammograficzna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy otorynolaryngologiczny
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczno - położniczy
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy endokrynologiczny
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy reumatologiczny
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii urazowo ortopedycznej
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii ogólnej
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy neurologiczny
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Fizjoterapia domowa
   Świdnica, Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia hepatologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia osteoporozy
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Świdnica, Zamenhofa 47     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia hepatologiczna
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia urologiczna
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia osteoporozy
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Świdnica, Zamenhofa 47     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta