Centrum Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zamojska 12 (22-500 Hrubieszów)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Hrubieszów
tel.: 84 6962481

Jednostki - Centrum Zdrowia

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Hrubieszów, Zamojska 12 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 084 6962481
  • Poradnia lekarza POZ
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia nerwic
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia wad postawy
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia nerwic
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia wad postawy
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

  Hrubieszów, Zamojska 12 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 84 6962481
  • Poradnia neurologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacji
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia padaczki
   Hrubieszów, Zamojska 12     
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Hrubieszów, Zamojska 12     
  • Poradnia onkologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia padaczki
    Hrubieszów, Zamojska 12     
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Hrubieszów, Zamojska 12     
   • Poradnia onkologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia medycyny sportowej
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia urologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia kardiologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia alergologiczna
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Zakład Rehablitacji Leczniczej

  Hrubieszów, Zamojska 12 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 84 6962481
  • Pracownia fizjoterapii
   Hrubieszów, Zamojska 12      Telefon: 84 6962481  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Hrubieszów, Zamojska 12     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia fizykoterapii
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia hydroterapii
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia krioterapii
    Hrubieszów, Zamojska 12     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Lubelski, Lwowska 53a (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  • Pracownia fizjoterapii
   Tomaszów Lubelski, Lwowska 53a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Tomaszów Lubelski, Lwowska 53a     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Tomaszów Lubelski, Lwowska 53a     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna