"Centrum Zdrowia" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Klasztorna 10 (47-400 Racibórz)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Racibórz
tel.: 32 415 47 84

Jednostki - "Centrum Zdrowia" NZOZ

 • Przychodnia "Śródmieście"

  Racibórz, ul. Klasztorna 10 (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 415 33 23
  Email: centrum_zdrowia@raciborz.com.pl
  • Poradnie ogólne
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 33 23  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnie dziecięce
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 33 23  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 29 54  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia EKG
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 33 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 33 23  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 33 23  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Dział rehabilitacji medycznej - Gabinety rehabilitacyjne
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 39 59  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Położnictwo środowskowe
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 33 23  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dermatologiczna
   Racibórz, ul. Klasztorna 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Dział rehabilitacji medycznej - Poradnia rehabilitacyjna
   Racibórz, ul. Klasztorna 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział rehabilitacji medycznej - Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Racibórz, ul. Klasztorna 10     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Położnictwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Klasztorna 10     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Racibórz, ul. Klasztorna 10     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Dział rehabilitacji medycznej - Poradnia rehabilitacyjna
    Racibórz, ul. Klasztorna 10     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział rehabilitacji medycznej - Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    Racibórz, ul. Klasztorna 10     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Położnictwo środowiskowe
    Racibórz, ul. Klasztorna 10     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
 • Przychodnia "Ocicka"

  Racibórz, ul. Ocicka 51 a (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 415 54 35
  Email: centrum_zdrowia@raciborz.com.pl
  • Poradnie ogólne
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnie dziecięce
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 419 08 68  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia dla kobiet
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia laryngologiczna
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Lekarz rodzinny
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium analityczne
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EEG
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia audiometrii
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia spirometrii
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dematologiczna
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Położnictwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a      Telefon: 32 415 54 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Położnictwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Ocicka 51 a     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Racibórz, ul. Ocicka 51 a     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Położnictwo środowiskowe
    Racibórz, ul. Ocicka 51 a     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
 • Przychodnia "Słoneczna" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Racibórz, Słoneczna 10 (śląskie / powiat Racibórz)
  • Poradnie ogólne
   Racibórz, Słoneczna 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Punkt zastrzykowy
   Racibórz, Słoneczna 10     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo środowiskowe
   Racibórz, Słoneczna 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

  Racibórz, ul. Klasztorna 10 (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 415 38 35
  Email: centrum_zdrowia@raciborz.com.pl
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Racibórz, ul. Klasztorna 10      Telefon: 32 415 38 35  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia "Markowice"

  Racibórz, ul. Kombatantów 5 (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 415 61 93
  Email: centrum_zdrowia@raciborz.com.pl
  • Poradnia ogólna
   Racibórz, ul. Kombatantów 5      Telefon: 32 415 61 93  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Punkt zastrzykowy
   Racibórz, ul. Kombatantów 5      Telefon: 32 415 61 93  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Kombatantów 5      Telefon: 32 415 61 93  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Przychodnia "Studzienna"

  Racibórz, ul. Stanisława Moniuszki 24 (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 415 55 73
  Email: centrum_zdrowia@raciborz.com.pl
  • Poradnia ogólna
   Racibórz, ul. Stanisława Moniuszki 24      Telefon: 32 415 55 73  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dziecięca
   Racibórz, ul. Stanisława Moniuszki 24      Telefon: 32 415 55 73  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Pracownia EKG
   Racibórz, ul. Stanisława Moniuszki 24      Telefon: 32 415 55 73  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt zastrzykowy
   Racibórz, ul. Stanisława Moniuszki 24      Telefon: 32 415 55 73  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Stanisława Moniuszki 24      Telefon: 32 415 55 73  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Przychodnia Zakładowa "Rafako S.A."

  Racibórz, ul. Łąkowa 33 (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 410 18 86
  Email: centrum_zdrowia@raciborz.com.pl
  • Poradnia ogólna
   Racibórz, ul. Łąkowa 33      Telefon: 32 410 18 86  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stomatologiczna
   Racibórz, ul. Łąkowa 33      Telefon: 32 410 18 86  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Racibórz, ul. Łąkowa 33      Telefon: 32 410 18 86  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pielęgniarstwo środowiskowe
   Racibórz, ul. Łąkowa 33      Telefon: 32 410 18 86  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Poradnia Zakładowa "Cukrownia Racibórz S.A." Jednostka już nie funkcjonuje!

  Racibórz, 1 Maja 4 (śląskie / powiat Racibórz)
  • Poradnia ogólna
   Racibórz, 1 Maja 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Racibórz, 1 Maja 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Poradnia Zakładowa "Henkel Polska S.A." Jednostka już nie funkcjonuje!

  Racibórz, Stalowa 9 (śląskie / powiat Racibórz)
  • Poradnia ogólna
   Racibórz, Stalowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Racibórz, Stalowa 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy