CONSILIUM Przychodnia Lekarska Janina Grzywacz

Działalność lecznicza
Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

adres: Słowacka 27 (65-943 Zielona Góra)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Zielona Góra
tel.: 68 3266400

Jednostki - CONSILIUM Przychodnia Lekarska...

 • "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska

  Zielona Góra, Słowacka 27 (lubuskie / powiat M. Zielona Góra)
  • Poradnia Diabetologiczna Dorosłych i Dzieci
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Diabetologiczna Dzieci i Młodzieży
   Zielona Góra, Słowacka 27      Telefon: 68 3266400  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Zielona Góra, Słowacka 27     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Neurologiczna
    Zielona Góra, Słowacka 27     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia