COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M&S Diallo

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długa 4 (59-170 Przemków)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Przemków miasto
tel.: 76 8319477

Jednostki - COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki...

 • COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M&S Diallo

  Przemków, Długa 4 (dolnośląskie / powiat Przemków miasto)
  Telefon: 76/8319477
  Email: corm2@wp.pl
  Witryna: cormed.internetdsl.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Dział ( pracownia) fizykoterapii
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet)położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia psychologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia logopedyczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia endokrynologiczna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Szkoła rodzenia
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laktacyjna
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Przemków, Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo rodzinnej
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo rodzinnej
    Przemków, Długa 4     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej