"DDJ-MED" Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Orla 45 (95-200 Pabianice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Pabianice
tel.: 42 21 51 435

Jednostki - "DDJ-MED" Przychodnia

 • PRZYCHODNIA

  Pabianice, ul. Orla 45 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 42 21 51 435
  • Poradnia (Gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia /Gabinet/ ginekologiczno-położniczy
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia /Gabinet/ kardiologiczna
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia /Gabinet / neurologiczna
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Pabianice, ul. Orla 45     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
    Pabianice, ul. Orla 45     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia /Gabinet / neurologiczna
    Pabianice, ul. Orla 45     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
    Pabianice, ul. Orla 45     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna