Dia-Bakter Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Katarzyna Leszczyńska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stołeczna 7 (15-879 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 602 749 652