DOBROMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Sienkiewicza 60 (95-082 Dobroń)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Dobroń
tel.: 43 67 72 692

Jednostki - DOBROMED

 • Ośrodek zdrowia

  Dobroń, ul. Sienkiewicza 60 (łódzkie / powiat Dobroń)
  Telefon: 43 67 72 692
  Email: spgozdobron@o2.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Inna - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo- rodzinnej
   Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pediatryczna
    Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia położnej środowiskowo- rodzinnej
    Dobroń, ul. Sienkiewicza 60     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna