Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Oławska 14 (50-123 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Stare Miasto
tel.: 071 344-93-02

Jednostki - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek...

 • Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

  Wrocław, Oławska 14 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Stare Miasto)
  Telefon: 71 344-93-02
  Email: womp@womp.wroc.pl
  Witryna: www,womp.wroc.pl
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ortopedyczna
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Medycyna pracy - Alergologia
  • Poradnia radiologiczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Medycyna pracy - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometryczna
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Pracownia badań słuchu
   • Diagnostyka obrazowa - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
   Wrocław, Oławska 14     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Choroby płuc
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań narażonych na działanie wibracji
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia alergologiczna z alergiami środowiska pracy i życia
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychiatryczna
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Medycyna pracy - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki elektrofizjologicznej EMG
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Medycyna pracy - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poraadnia chorób zawodowych
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 713449300  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Medycyna pracy - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia konsultacyjno-odwoławcza
   Wrocław, Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Oławska 14     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia protetyki słuchu w ramach poradni otolaryngologicznej
   Wrocław, Oławska 14     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wrocław, Oławska 14     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pracownia protetyki słuchu w ramach poradni otolaryngologicznej
    Wrocław, Oławska 14     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy