Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Koszarowa

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Koszarowa 5 (51-149 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole
tel.: 71 783 90 80

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Medycyny...

 • Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Koszarowa

  Wrocław, Koszarowa 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 71 783 90 80
  Email: pro-med@pro-med.pl
  Witryna: www.pro-med.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punktem szczepień
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Koszarowa 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   • Diagnostyka obrazowa
   • Inne - Medycyna rodzinna