Dolnośląskie Centrum Onkologii

adres: Hirszfelda 12 (53-413 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 071 36-89-201

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Onkologii

 • Szpital Onkologiczny

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689201
  • Izba przyjęć
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Blok operacyjny I
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Blok operacyjny II
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział chirurgii onkologicznej I
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział chirurgii onkologicznej II
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział radioterapii I
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział radioterapii II
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział radioterapii I
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział radioterapii ginekologicznej I
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział radioterapii ginekologicznej II
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział ginekologii onkologicznej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział chemioterapii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Oddział dzienny chemioterapii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Zakład brachyterapii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dział anestezjologii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia badań profilaktycznych i okresowych
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dział rehabilitacji ruchowej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Apteka
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Hospicjum domowe
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Gabinet EKG
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689580
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia profilaktyki chorób sutka
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia radioterapii ginekologicznej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia radioterapii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia chemioterapii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Zespół opieki paliatywnej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Zespół opieki domowej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dzienny ośrodek opieki paliatywnej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Zespół opieki paliatywnej dla dzieci i młodocianych
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia genetyczna
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Radiologii

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689542
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia ultrasonografii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Patomorfologii

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689537
  • Pracownia biopsyjna
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia badań śródoperacyjnych
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia cytologiczna
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia immunohistochemiczna
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689530
  • Pracownia analityki ogólnej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia biochemii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia hematologii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia immunologii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia serologii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Teleradioterapii

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689501
  • Pracownia megavoltowa
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Rentgenoterapia
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia symulatora
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Ambulatorium teleradioterapii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dział radioterapii ambulatoryjnej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dział radioterapii stacjonarnej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Fizyki Medycznej

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3689521
  • Pracownia modelarska
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Hospicjum domowe

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 36-89-291
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia opieki nad rodzinami chorych i osieroconymi
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Biologii i Diagnostyki Eksperymentalnej Nowotworów

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 36-89-537
 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 36-89-565
  • Sekcja programu profilaktycznego raka szyjki macicy
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Sekcja programu profilaktycznego raka piersi
   Wrocław, Hirszfelda 12     
 • Zakład Chorób Gruczołu Sutkowego

  Wrocław, Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 36-89-541
  • Pracownia mammografii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia mammotomiczna
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dział Diagnostryki Obrazowej i Maloinwazyjnej Chorób Gruczołu Sutkowego
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Pracownia ultrasonografii
   Wrocław, Hirszfelda 12     
  • Dział terapeutyczny chorób gruczołu sutkowego
   Wrocław, Hirszfelda 12