Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Korczaka 1 (58-400 Kamienna-Góra)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Kamienna Góra
tel.: 75 645-96-00

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji...

 • Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp.z o.o. - Szpital

  Kamienna-Góra, Korczaka 1 (dolnośląskie / powiat Kamienna Góra)
  Telefon: 75 645-96-00
  Email: dcr@dcrnzoz.com.pl
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 03  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Reumatologiczny
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 56  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 27  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 27  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 42  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Blok Operacyjny
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 12  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 91  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 92  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG
  • Apteka Zakładowa
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 93  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 86  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Statystyka Medycza
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 81  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział Fizjoterapii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 96  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Anestezjologii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 11  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Masażu Leczniczego
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 96  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizykoterapii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 96  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Kinezyterapii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 96  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Krioterapii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 96  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645-96-00  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Dział Hydroterapii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 96  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Kamienna-Góra, Korczaka 1      Telefon: 75 645 96 92  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział anestezjologii
   Kamienna-Góra, Korczaka 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Kamienna-Góra, Korczaka 1     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej
   Kamienna-Góra, Korczaka 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział anestezjologii
    Kamienna-Góra, Korczaka 1     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział rehabilitacji narządu ruchu
    Kamienna-Góra, Korczaka 1     
    Oddział rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Rehabilitacji Dziennej
    Kamienna-Góra, Korczaka 1     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna