Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Grabiszyńska 105 (53-439 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 071 783-13-75

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Transplantacji...

 • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

  Wrocław, Grabiszyńska 105 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 783-13-73,75
  Email: sekretariat@dctk.wroc.pl
  • Oddział hematologiczny z oddziałem nowotworów krwi
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-75  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Oddział immunologii klinicznej
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Oddział immunologii klinicznej
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
  • Oddział chemioterapii onkologicznej
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział transplantologiczny z oddziałem intensywnej terapii
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Poradnia hematologiczna z poradnią nowotworów krwi
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia onkologiczna z poradnią chemioterapii
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia transplantologiczna z poradnią transplantologii szpiku
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
  • Poradnia genetyczna
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia cytoaferezy
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia immunologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologii i wirusologii
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia modyfikacji genetycznej komórek
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia zamrażania materiału transplantacyjnego
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia napromieniowania preparatów krwi i materiałó krwiopochodnych
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Poradnia genetyki i kwalifikacji przeszczepu szpiku
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia dawców szpiku
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia badania antygenów zgodności tkankowej
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
  • Pracownia serologii
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
  • Pracownia biologii molekularnej
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
  • Pracownia badań komórkowych
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
  • Oddział dzienny chemioterapii onkologicznej
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia nowotworów krwi
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chemioterapii
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Izba przyjęć
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia transplantologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Apteka szpitalna
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 071 783-13-73,75  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna