Dom Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Wiejska 9 (76-150 Darłowo)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Darłowo
tel.: 606 600-250

Jednostki - Dom Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas...

 • Dom Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina

  Darłowo, Wiejska 9 (zachodniopomorskie / powiat Darłowo)
  Telefon: 606 600-250
  Email: hospicjum.darlowo@caritas.pl
  • Hospicjum domowe
   Darłowo, Wiejska 9     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum stacjonarne
   Darłowo, Wiejska 9     
   Hospicjum stacjonarne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Oddzai opiekuńczo - leczniczy
   Darłowo, Wiejska 9      Telefon: 606 600-250  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Hospicyjny dział farmacji
   Darłowo, Wiejska 9      Telefon: 606 600-250  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
  • Poradnia domowa zdrowia psychicznego
   Darłowo, Wiejska 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Darłowo, Wiejska 9     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia domowa promocji zdrowia
   Darłowo, Wiejska 9     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • Poradnia domowa rehabilitacyjna
   Darłowo, Wiejska 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia domowa zdrowia psychicznego
    Darłowo, Wiejska 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Darłowo, Wiejska 9     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia domowa promocji zdrowia
    Darłowo, Wiejska 9     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Poradnia domowa rehabilitacyjna
    Darłowo, Wiejska 9     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna